fbpx

Sekretesspolicy för medlemsuppgifter

Allez fäktförening för register på sina medlemmar för att kunna bedriva sin verksamhet. Det gäller kontaktuppgifter för att kunna hålla kontakt, men även personnummer för att kunna registrera närvaro och söka kommunala bidrag.

Allez medlemsuppgifter är lämnas inte ut till tredje man förutom i förekommande fall där det är nödvändig till exempelvis kommun eller svenska fäktförbundet.

Intresseanmälningar  att prova på fäktning sparas i högst 2 år och lämnas inte ut till någon utanför Allez.

Vill du som medlem inte finnas med i bidragsansökningar eller om du anmält intresseanmälning att prova på fäktning och inte längre vill finnas med i vårt register så hör av dig till allezfaktforening(a)gmail.com

%d