Medlemsavgifter

Dags att betala medlemsavgiften!!

Betala in till plusgiro :62 06 78-3

Glöm inte att ange vem betalningen gäller !

Medlemsavgift för kalenderåret 2019: 100 kr

Träningsavgift: 1400 kr/termin

Träningsavgift familj per termin:

Familj  2 personer.  1000 kr/pp

Familj  3 personer.     830 kr/pp

Familj.  4 personer.    750 kr/pp

Minifäktare: 1000 kr/pp

Stödmedlem 100-1000 kr valfritt.

Studenter vars studentkår samarbetar med Allez fäktförening tränar för: 1000kr/termin