fbpx

Studentfäktning

Fäktning för studenter har en lång historia inom akademin. Fäktning ansågs var en färdighet en ung adelsman skulle behärska, vid sidan av ridning, dans och de europeiska språken.

Som student bar man ofta en “studentvärja”. Ett mindre svärd som bars på vänstersida med ett band. Samma band som idag är ett ordensbands som bärs på finare middagar som ex. nobelfesten eller doktorspromoveringen vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Idag så har inte studenterna någon värja när de studerar, men i både Lund och Uppsala så utses fortfarande en “fäktmästare” av universitetet, även om det idag är mest av historiska skäl.

Det anordnas särskilda tävlingar för studenter som fäktas även idag.

Det är i den traditionen som Allez fäktförening samarbetar med Göta studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår och Konstkåren vid Göteborgs universitet. Så att det studenter som är intresserade kan få lära sig att fäktas värja.

Är man medlem i någon av dessa studentkårer så får man rabatt på träningsavgiften, eftersom vi vet hur knapert det kan vara att få budgeten att gå ihop som student.

Lycka till med studierna och välkommen till Allez fäktförening!

%d bloggare gillar detta: